Betalingsinformatie

  1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan bij aflevering per pin of contant aan de chauffeur. Bankcheques worden niet geaccepteerd.
  2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag maximaal een vooruitbetaling van 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Houtplaza b.v te melden.
  4. In geval van wanbetaling van de klant heeft HoutPlaza B.V. behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
  5. Indien de klant per bank wilt betalen, dient de klant het volledige bedrag twee dagen voor levering over te schrijven, zodat het totaalbedrag op onze rekening zichtbaar is bij levering.
  6. Als de klant niet aanwezig is op de dag van levering, volgens afspraak, worden de transportkosten extra doorberekend.
  7. Bij maatwerk, impregneren, screens zonwering/rolluiken en glasveranda's dient 25% bij akkoord/bestelling te worden aanbetaald.